Навчально-методичне забезпечення


Організація роботи сучасного предметного кабінету


Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів: від майстерності вчителя, методів начання, змісту прогрм, забезпечення уроку ТЗН та навчальним обладнанням. Навчання буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснювати матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Усі види навчального обладнання, яке зосереджене в кабінеті, допомагають учителю досягти високого рівня засвоєння знань учнями.

Правильна організація роботи кабінету допомагає вирішити такі завдання:


1. Організація праці вчителя і учнів на науковій основі.

2. Якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів начання разом із традиційною наочністю.

3. Активізація пізнавальної активності учнів ( у засвоєнні навчального матеріалу бере участь більше аналізаторів – слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учність, а й на їх емоції.

4. Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів.

5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу.

6. Забезпечення міжпредметних зв’язків.

Для своєчасної оцінки роботи кабінету та якісного його функціонування проводиться його паспортизація.

Крім паспорту кабінет повинен мати план роботи, який передбачає:

1. Поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням.

2. Організацію навчальної роботи кабінету: проведення уроків, тематичних оцінювань, практикумів.

3. Раціональне використання наявного в кабінеті обладнання.

4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів з даного предмета.

5. Організацію навчально-методичної роботи вчителя, підвищення фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і впровадження ППД.

6. Організацію виготовлення саморобного унаочнення, виставок учніської творчості.

Кабінети повинні бути оснащені:

· Комплектом навчального обладнання з фаху і комплектом навчально-методичних посібників для учителя.

· Комплектом ТЗН.

· Тематичною картотекою.

· Бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, журналами.

· Дидактичними матеріалами.

· Завданнями для здійснення індивідуального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних оцінювань.

· Посібниками, виготовленими учнями.

· Інвентарною книгою.

У кабінеті іноземної мови мають бути:

· Портрети письменників-класиків світової літератури.

· Вислови видатних митців про роль мови в житті людини (суспільства).

· Словники.

· Підручники, посібники.

· Фахові газети та журнали.

· Ілюстрації до навчальних тем.

· Фонотека, відеотека та фільмотека.

· Велика дошка.

· Дидактичний матеріал для організації самостійної роботи учнів.

· Матеріали для контролю навчальних досягнень учнів.

· Зразки найкращих учнівських робіт.

· Виставка дитячих малюнків до навчальних тем.

· Робочі стенди, на яких можна розмістити матеріали до уроку.

· Матеріали проведених заходів.

· Матеріали лекцій, конференцій, вечорів, диспутів, олімпіад, вікторин.

· План проведення тижня іноземної мови.


Методичні рекомендації щодо організації роботи
сучасного предметного кабінету

Організація роботи навчальних кабінетів у закладах освіти регулюється Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ 20.07.04 №601.

Правильна організація роботи кабінету допомагає вирішити такі завдання:

1. Організація праці вчителя і учнів на науковій основі.

2. Якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів начання разом із традиційною наочністю.

3. Активізація пізнавальної активності учнів ( у засвоєнні навчального матеріалу бере участь більше аналізаторів – слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учність, а й на їх емоції.

4. Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів.

5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу.

6. Забезпечення міжпредметних зв’язків.

Для своєчасної оцінки роботи кабінету та якісного його функціонування проводиться його паспортизація.

Кабінет повинен мати план роботи, який передбачає: 

Поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням.
Організацію навчальної роботи кабінету: проведення уроків, тематичних оцінювань, практикумів.
Раціональне використання наявного в кабінеті обладнання.
Проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів з даного предмета.
Організацію навчально-методичної роботи вчителя, підвищення фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і впровадження ППД.
Організацію виготовлення саморобного унаочнення, виставок учніської творчості.

Кабінети повинні бути оснащені:
Комплектом навчального обладнання з фаху і комплектом навчально-методичних посібників для учителя.
Комплектом ТЗН.
Тематичною картотекою.
Бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, журналами.
Дидактичними матеріалами.
Завданнями для здійснення індивідуального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних оцінювань.
Посібниками, виготовленими учнями.
Інвентарною книгою.

Немає коментарів:

Дописати коментар